No Matrik :
Kata Laluan :
 
Cara Login Pra-Siswazah: Gunakan No Matrik dan Katalaluan sama seperti Portal e-Community.

Cara Login Pasca-Siswazah: Gunakan No Matrik dan Katalaluan ialah No Matrik.
Sistem ini adalah dibangunkan bagi proses Majlis Istiadat Konvokesyen Universiti Malaysia Kelantan.

Para Graduan diwajibkan memasuki sistem ini untuk membuat pengesahan serta mengisi maklumat alumni bagi melicinkan Majlis Istiadat tersebut.

.

Tarikh tutup selewat-lewatnya 12-10-2016
Sistem Dibuka Untuk Kemaskini Maklumat Sahaja

 

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Sekretariat Konvokesyen,
Bahagian Pentadbiran Akademik,
Pejabat Timbalan Naib Cancelor (Akademik dan Antarabangsa),
Universiti Malaysia Kelantan,
Kampus Bachok, Beg Berkunci No.01,
16300 Bachok,Kelantan

Telefon : 09-7797013/7004/7010/7014/7023/7026/7011
Faksimili : 09-7797002
Email : konvokesyen@umk.edu.my

Sila Klik Untuk Modul Pentadbir