SISTEM DITUTUP

MAKLUMAT SEDANG DIKEMASKINI
 

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Sekretariat Konvokesyen,
Bahagian Pentadbiran Akademik,
Pejabat Timbalan Naib Cancelor (Akademik dan Antarabangsa),
Universiti Malaysia Kelantan,
Kampus Bachok, Beg Berkunci No.01,
16300 Bachok,Kelantan

Telefon : 09-7797013/7004/7010/7014/7023/7026/7011
Faksimili : 09-7797002
Email : konvokesyen@umk.edu.my

Sila Klik Untuk Modul Pentadbir